Privacybeleid

We verzamelen een minimaal aantal gegevens van onze bezoekers. Wij ontkomen er helaas niet aan om gegevens te verzamelen, om bijvoorbeeld om de boekingsbevestiging te sturen. Of om uw gegevens aan de verhuurder door te geven. Dordognemaison.com gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft.

 
Wij kunnen u de volgende punten garanderen:
  1. Uw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
  2. Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  3. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden.

Naam, adres en woonplaats:
Uw naam, adres en woonplaats  worden opgeslagen wij hebben deze nodig hebben voor het verzorgen van uw boekingsaanvraag

E-mailadres:
Wij bewaren uw e-mailadres, zodat we u informatie over uw boekingsaanvraag kunnen sturen.
Tevens kunnen wij dit gebruiken om u te voorzien van onze nieuwsbrief.

Telefoonnummer:
Wij bewaren uw telefoonnummer, zodat de huurder en verhuurder onderling in contact kunnen treden.
Onder andere voor het afronden van de boekingsaanvraag. 
Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen in het kader van onze klantenservice.

Uw privacyrechten:
De volgende rechten heeft u onder de AVG:
  • Het recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen).
  • Het recht op vergetelheid (het recht om ‘vergeten’ of ‘verwijderd’ te worden).
  • Recht op inzage (het recht om uw persoonsgegevens in te zien).
  • Recht op rectificatie en aanvulling (het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen).
  • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken, wanneer mogelijk).
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een menselijke blik bij besluiten).
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie:
Onze dienstverlening is erop gebaseerd om verhuurders en huurders bij elkaar te brengen 
Door rechtmatig, behoorlijk en transparant met persoonsgegevens om te gaan kunnen wij deze beter beschermen. 

Dit doen wij ook met uw gegevens.
Indien er een vraag is betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contractpartij:
Baarsinbeeld (KvK nr. 62.68.95.68) is een zelfstandige onderneming en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nieuwe merknamen en webadressen toe te voegen uit marketingoverwegingen die automatisch onder dezelfde voorwaarden zullen opereren.